Mae Nick Collins wrthi bob dydd Mercher yn adnewyddu ein model o reilffordd o Orsaf Berwyn i Lyndyfrdwy.  Dewch i’w weld wrth ei waith.

A oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn yr Amgueddfa?  Yn ogystal â stiwardio mae’r gwirfoddolwyr wrthi yn llunio arddangosfeydd, yn ymchwilio i bynciau arbenigol ar gyfer ein harddangosfeydd,  craffu ar hen luniau a’u golygu, a chynnal a chadw ein cofrestr o arteffactau.  Gallwch alw yn yr Amgueddfa a gadael eich manylion i ni gysylltu â chi, neu anfonwch neges ar Dudalen Gyswllt y wefan.  Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych!