Agorwyd Amgueddfa Corwen gyntaf yn 2015, a bellach mae yn ei thrydedd flwyddyn.  Fe’i rhedir gan wirfoddolwyr elusen Cymdeithas Dreftadaeth a Diwylliant Edeyrnion], sy’n gwmni cyfyngedig dan warant.  Rhif y cwmni, a gofrestrwyd yng Nghymru,  yw  08165666.

Amcanion y cwmni yw:-

a. sefydlu a chynnal arddangosfeydd ar dreftadaeth, diwylliant a bioamrywiaeth Edeyrnion a Dyffryn Dyfrdwy er budd y cyhoedd

b. hyrwyddo’r gwaith o sefydlu a chynnal arddangosfa barhaol a chanolfan wybodaeth yn adrodd hanes Edeyrnion er budd y cyhoedd

c. hybu addysg trwy sefydlu a chynnal arddangosfa barhaol

 

Ysgrifennydd y Cwmni yw Lindsay Watkins a’r swyddfa gofrestredig yw :-
Ffridd y Gôg
Ffordd Tŷ Cerrig
Corwen
Sir Ddinbych
LL21 9RP

Cyfarwyddwyr y cwmni yw:

Huw Jones, Cadeirydd
Lindsay Watkins, Trysorydd
Norman Jones
Janice Dale
Jim Ritchie
Michael Wyeth
Joel Scott
Martin Christie
Michael Paice
Heather Fenton