Agorwyd Amgueddfa Corwen gyntaf yn 2015, a bellach mae yn ei pedwaredd flwyddyn.  Fe’i rhedir gan wirfoddolwyr elusen Cymdeithas Dreftadaeth a Diwylliant Edeyrnion], sy’n gwmni cyfyngedig dan warant.  Rhif y cwmni, a gofrestrwyd yng Nghymru,  yw  08165666.

Amcanion y cwmni yw:-

a.  i redeg, er mantais i’r cyhoedd, amgueddfa barhaol, arddangosfa, a chanolfan

wybodaeth, gan ddarparu dysg a mwynhad ysbrydoledig i’r gymdeithas leol ac i

ymwelwyr

b.  i gadw, neu fod yn berchen ar gasgliadau o arteffactau a samplau, gofalu

amdanynt, a’u gwneud ar gael i’r cyhoedd, heddiw, ac i’r dyddiau i ddod

c.  i drefnu arddangosfeydd ar dreftadaeth, diwylliant, a bioamrywiaeth Edeyrnion a Dyffryn Dyfrdwy, ac i hybu’r cyhoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau

diwylliannol, gan gynyddu gwybodaeth.

 

Ysgrifennydd y Cwmni yw Lindsay Watkins a’r swyddfa gofrestredig yw :-
Ffridd y Gôg
Ffordd Tŷ Cerrig
Corwen
Sir Ddinbych
LL21 9RP

Cyfarwyddwyr y cwmni yw:

Jim Ritchie, Cadeirydd
Lindsay Watkins, Trysorydd
Norman Jones
Janice Dale
Huw Jones
Michael Wyeth
Martin Christie
Michael Paice
Heather Fenton

Gordon Heddon