Gobeithiwn y dewch chi i weld y Llyfrau Coffa yn yr Amgueddfa a dangos parch i’r 144 dyn ifanc ac 1 wraig a enwir ar ein Cofebion Rhyfel yn Edeyrnion.  Gobeithiwn hefyd y bydd gan rai ohonoch ragor o wybodaeth am y bobl hyn – a ydynt yn perthyn i chi?  A oes gyda chi hanesion, llythyron, lluniau, neu arteffactau sy’n ymwneud â’u cyfnod fel milwyr?  Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.